XETRA, 23.08.2017,
17:35 Uhr
49,50 €
-0,95 %  -0,48 €