XETRA, 24.02.2017,
17:35 Uhr
39,13 €
-0,32 %  -0,13 €