XETRA, 25.04.2017,
17:35 Uhr
41,58 €
-0,86 %  -0,36 €