Näytä tilanne:

 
 
Osakkeita
% Osakkeista
Muutos 
%
 
Yritykset
Osakkeita
1 878 443
% Osakkeista
1,2
Muutos
0
%
0.0
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
 
Julkisyhteisöt
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
 
Kotitaloudet
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
 
Ulkomaat
Osakkeita
156 915 219
% Osakkeista
98,8
Muutos
0
%
0.0
 
Yhteistilillä
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
 
Yhteensä
Osakkeita
158 793 662
% Osakkeista
100,0
Muutos
 
%
 
 
Joista hallintarekisteröityjä
Osakkeita
0
% Osakkeista
0,0
Muutos
0
%
0.0
Osakemäärä
Omistajia
% omistajista
Osakkeita
% osakkeista
Osakemäärä
1 - 100
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
101 - 500
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajia
% omistajista
0,0 
Osakkeita
% osakkeista
0,0 
Osakemäärä
500001 -
Omistajia
% omistajista
100,0 
Osakkeita
158 793 662 
% osakkeista
100,0 
Yhteensä
Omistajia
% omistajista
100,0 
Osakkeita
158 793 662 
% osakkeista
100,0