Omistajia
%
Osakkeita
%
Muutos (kpl)
%
 
Yritykset
Omistajia
345
Muutos (%)
7,17
Osakkeita
9 996 475
%
35,3
.
-8 110
.
-0,1%
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Omistajia
21
Muutos (%)
0,44
Osakkeita
2 078 099
%
7,3
.
-4 774
.
-0,2%
 
Julkisyhteisöt
Omistajia
2
Muutos (%)
0,04
Osakkeita
30 837
%
0,1
.
 
.
 
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Omistajia
17
Muutos (%)
0,35
Osakkeita
226 117
%
0,8
.
 
.
 
 
Kotitaloudet
Omistajia
4 396
Muutos (%)
91,39
Osakkeita
13 841 157
%
48,8
.
-35 776
.
-0,3%
 
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
Omistajia
29
Muutos (%)
0,60
Osakkeita
2 177 935
%
7,7
.
+48 660
.
+2,3%
 
Yhteensä
Omistajia
4 810
Muutos (%)
100,00
Osakkeita
28 350 620
%
100
.
 
.
 
Omistusrakenne

Osakemäärä
Omistajia
%
Osakkeita
%
Osakemäärä
1 - 100
Omistajia
1 761
%
36,7
Osakkeita
84 455
%
0,3
Osakemäärä
101 - 500
Omistajia
1 596
%
33,2
Osakkeita
413 273
%
1,5
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajia
555
%
11,6
Osakkeita
437 425
%
1,5
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajia
482
%
10,0
Osakkeita
1 067 865
%
3,8
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajia
149
%
3,1
Osakkeita
1 149 495
%
4,1
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajia
198
%
4,1
Osakkeita
3 880 465
%
13,7
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajia
27
%
0,6
Osakkeita
1 794 693
%
6,3
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajia
29
%
0,6
Osakkeita
6 927 717
%
24,4
Osakemäärä
500001 -
Omistajia
7
%
0,1
Osakkeita
12 595 232
%
44,4
Yhteensä
Omistajia
4 804
%
100,0
Osakkeita
28 350 620
%
100,0