Omistajia
%
Osakkeita
%
Muutos (kpl)
%
 
Yritykset
Omistajia
314
Muutos (%)
7,22
Osakkeita
9 565 897
%
33,7
.
+124 923
.
+1,3%
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Omistajia
24
Muutos (%)
0,55
Osakkeita
1 486 242
%
5,2
.
+12 525
.
+0,8%
 
Julkisyhteisöt
Omistajia
2
Muutos (%)
0,05
Osakkeita
30 837
%
0,1
.
-146 671
.
-82,6%
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Omistajia
18
Muutos (%)
0,41
Osakkeita
276 117
%
1,0
.
 
.
 
 
Kotitaloudet
Omistajia
3 965
Muutos (%)
91,15
Osakkeita
13 765 199
%
48,6
.
+19 506
.
+0,1%
 
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
Omistajia
27
Muutos (%)
0,62
Osakkeita
3 226 328
%
11,4
.
-10 283
.
-0,3%
 
Yhteensä
Omistajia
4 350
Muutos (%)
100,00
Osakkeita
28 350 620
%
100
.
 
.
 
Omistusrakenne

Osakemäärä
Omistajia
%
Osakkeita
%
Osakemäärä
1 - 100
Omistajia
1 613
%
37,1
Osakkeita
78 590
%
0,3
Osakemäärä
101 - 500
Omistajia
1 366
%
31,5
Osakkeita
353 363
%
1,2
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajia
497
%
11,4
Osakkeita
389 170
%
1,4
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajia
455
%
10,5
Osakkeita
1 014 219
%
3,6
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajia
155
%
3,6
Osakkeita
1 206 043
%
4,3
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajia
196
%
4,5
Osakkeita
3 812 514
%
13,4
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajia
25
%
0,6
Osakkeita
1 654 649
%
5,8
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajia
28
%
0,6
Osakkeita
6 666 965
%
23,5
Osakemäärä
500001 -
Omistajia
8
%
0,2
Osakkeita
13 175 107
%
46,5
Yhteensä
Omistajia
4 343
%
100,0
Osakkeita
28 350 620
%
100,0