muutos, %
Osakkeiden määrä
%-osuus osakkeista
muutos, kpl
muutos, %
 
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
273  
muutos, %
0,51  
Osakkeiden määrä
91 217 432
% Osakkeista
65,7
Muutos .
-34 900
Muutos .
-0,0%
 
Kotitaloudet yhteensä
50 027  
muutos, %
93,81  
Osakkeiden määrä
18 627 188
% Osakkeista
13,4
Muutos .
+458 972
Muutos .
+2,5%
 
Julkisyhteisöt
33  
muutos, %
0,06  
Osakkeiden määrä
14 323 950
% Osakkeista
10,3
Muutos .
-520 012
Muutos .
-3,5%
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä
117  
muutos, %
0,22  
Osakkeiden määrä
6 334 783
% Osakkeista
4,6
Muutos .
-154 922
Muutos .
-2,4%
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
582  
muutos, %
1,09  
Osakkeiden määrä
4 837 117
% Osakkeista
3,5
Muutos .
+48 611
Muutos .
+1,0%
 
Yhtiöt
2 296  
muutos, %
4,31  
Osakkeiden määrä
3 581 280
% Osakkeista
2,6
Muutos .
+202 251
Muutos .
+6,0%
 
Yhteensä
53 328
muutos, %
100,00
Osakkeiden määrä
138 921 750
% Osakkeista
100
Muutos .
 
Muutos .
 
Omistusrakenne

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen. Luokituksessa määritellään pakollisia vakuutuksia sijoittavat laitokset kuten eläkevakuutusyhtiöt julkiseen sektoriin. Rahoitus- ja vakuutuslaitoksiksi määritellään mm. henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Omistusrakennetiedot päivittyvät kuukausittain.

Osakemäärä
Omistajien lkm
%-osuus omistajista
Osakkeiden lkm
%-osuus osakkeista
Osakemäärä
1 - 100
Omistajien määrä
26 107 
%-osuus omistajista
49,0 
Osakkeiden määrä
1 278 159 
%-osuus osakkeista
0,9 
Osakemäärä
101 - 500
Omistajien määrä
18 550 
%-osuus omistajista
34,8 
Osakkeiden määrä
4 752 019 
%-osuus osakkeista
3,4 
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajien määrä
4 445 
%-osuus omistajista
8,3 
Osakkeiden määrä
3 436 812 
%-osuus osakkeista
2,5 
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajien määrä
3 537 
%-osuus omistajista
6,6 
Osakkeiden määrä
7 377 694 
%-osuus osakkeista
5,3 
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajien määrä
368 
%-osuus omistajista
0,7 
Osakkeiden määrä
2 657 792 
%-osuus osakkeista
1,9 
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajien määrä
239 
%-osuus omistajista
0,4 
Osakkeiden määrä
5 006 284 
%-osuus osakkeista
3,6 
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajien määrä
31 
%-osuus omistajista
0,1 
Osakkeiden määrä
2 254 962 
%-osuus osakkeista
1,6 
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajien määrä
22 
%-osuus omistajista
0,0 
Osakkeiden määrä
4 893 291 
%-osuus osakkeista
3,5 
Osakemäärä
500001 -
Omistajien määrä
17 
%-osuus omistajista
0,0 
Osakkeiden määrä
107 264 737 
%-osuus osakkeista
77,2 
Yhteensä
Omistajien määrä
53 316 
%-osuus omistajista
100,0 
Osakkeiden määrä
138 921 750 
%-osuus osakkeista
100,0 
Kaikki yhteensä
Omistajien määrä
53 316 
%-osuus omistajista
100,0 
Osakkeiden määrä
138 921 750 
%-osuus osakkeista
100,0