muutos, %
Osakkeiden määrä
%-osuus osakkeista
muutos, kpl
muutos, %
 
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
265  
muutos, %
0,52  
Osakkeiden määrä
91 079 729
% Osakkeista
66,0
Muutos .
+55 518
Muutos .
+0,1%
 
Kotitaloudet yhteensä
48 055  
muutos, %
93,69  
Osakkeiden määrä
17 860 718
% Osakkeista
12,9
Muutos .
+37 015
Muutos .
+0,2%
 
Julkisyhteisöt
38  
muutos, %
0,07  
Osakkeiden määrä
14 588 048
% Osakkeista
10,6
Muutos .
-934
Muutos .
-0,0%
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä
123  
muutos, %
0,24  
Osakkeiden määrä
6 491 233
% Osakkeista
4,7
Muutos .
-133 835
Muutos .
-2,0%
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
592  
muutos, %
1,15  
Osakkeiden määrä
4 766 912
% Osakkeista
3,5
Muutos .
-3 020
Muutos .
-0,1%
 
Yhtiöt
2 219  
muutos, %
4,33  
Osakkeiden määrä
3 312 795
% Osakkeista
2,4
Muutos .
+45 256
Muutos .
+1,4%
 
Yhteensä
51 292
muutos, %
100,00
Osakkeiden määrä
138 099 435
% Osakkeista
100
Muutos .
 
Muutos .
 
Omistusrakenne

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen. Luokituksessa määritellään pakollisia vakuutuksia sijoittavat laitokset kuten eläkevakuutusyhtiöt julkiseen sektoriin. Rahoitus- ja vakuutuslaitoksiksi määritellään mm. henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Omistusrakennetiedot päivittyvät kuukausittain.

Osakemäärä
Omistajien lkm
%-osuus omistajista
Osakkeiden lkm
%-osuus osakkeista
Osakemäärä
1 - 100
Omistajien määrä
25 099 
%-osuus omistajista
48,9 
Osakkeiden määrä
1 229 708 
%-osuus osakkeista
0,9 
Osakemäärä
101 - 500
Omistajien määrä
17 865 
%-osuus omistajista
34,8 
Osakkeiden määrä
4 580 347 
%-osuus osakkeista
3,3 
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajien määrä
4 304 
%-osuus omistajista
8,4 
Osakkeiden määrä
3 331 645 
%-osuus osakkeista
2,4 
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajien määrä
3 364 
%-osuus omistajista
6,6 
Osakkeiden määrä
7 026 316 
%-osuus osakkeista
5,1 
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajien määrä
342 
%-osuus omistajista
0,7 
Osakkeiden määrä
2 473 159 
%-osuus osakkeista
1,8 
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajien määrä
236 
%-osuus omistajista
0,5 
Osakkeiden määrä
4 895 530 
%-osuus osakkeista
3,5 
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajien määrä
29 
%-osuus omistajista
0,1 
Osakkeiden määrä
2 083 214 
%-osuus osakkeista
1,5 
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajien määrä
24 
%-osuus omistajista
0,0 
Osakkeiden määrä
5 162 254 
%-osuus osakkeista
3,7 
Osakemäärä
500001 -
Omistajien määrä
17 
%-osuus omistajista
0,0 
Osakkeiden määrä
107 317 262 
%-osuus osakkeista
77,7 
Yhteensä
Omistajien määrä
51 280 
%-osuus omistajista
100,0 
Osakkeiden määrä
138 099 435 
%-osuus osakkeista
100,0 
Kaikki yhteensä
Omistajien määrä
51 280 
%-osuus omistajista
100,0 
Osakkeiden määrä
138 099 435 
%-osuus osakkeista
100,0